Debora de Vries

Debora stoomt de de achtstegroepers klaar voor het voortgezet onderwijs. Samen met de kinderen danst ze door een gezellige, leerzame laatste fase van de basisschool heen.

debora.devries@meerkring.nl

Brood & Spelen (TSO)

Brood & Spelen

Tussenschoolse opvang

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan bij Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden. Ook wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via de website www.broodspelen.nl. Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-388 26 346 of via de e-mail op meander-amersfoort@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 033 – 258 86 84 of via info@broodspelen.nl.

Over Brood & Spelen

Brood & Spelen is een dynamische organisatie met een vernieuwende kijk op kinderopvang. De organisatie verzorgt tussenschoolse, buitenschoolse en kinderopvang voor kinderen, vanaf hun geboorte tot ze naar de middelbare school gaan. De organisatie is betrokken bij het kind, de ouders, scholen, verenigingen en de wijken eromheen. Brood & Spelen biedt meer dan alleen opvang, door een persoonlijke aanpak en de afwisselende activiteiten op het gebied van In- en Outdoor, Sport- en Spel, Kunst- en Cultuur en Kleuters. Brood & Spelen is inmiddels op meer dan 60 scholen actief.

Hij komt, hij komt …

Sinterklaas

Je kan het bijna niet gemist hebben… Sinterklaas is weer in het land! Maar voordat er aan deuren wordt geklopt, hebben we natuurlijk eerst een paar weken vol van verwachting. En van pepernoten, speculaas, chocoladeletters en ander lekkers. Ook op je favoriete basisschool is het Sinterklaasfeest alweer helemaal losgebarsten. Heb je bijvoorbeeld al gezien dat de versierpieten langs zijn geweest? Kijk maar eens snel op onze facebook pagina!

Ook dit jaar hebben we weer een verzoek gedaan bij het Grote Pietenhuis of Sinterklaas tijd zou willen vrijmaken om De Meander te bezoeken. En van de Regelpiet hebben we het volgende te horen gekregen: op 5 december zal Sint proberen een bezoek aan onze school te brengen. We zullen hem met z’n allen opwachten op het schoolplein om 8.30 uur. De feestelijkheden zijn de rest van de ochtend in de speelzaal voor de groepen 1 t/m 4. De andere groepen feesten verder in hun eigen lokaal. Na de lunchpauze zijn ze nog gezellig tot 15 uur bezig.

Maar da’s niet het enige: op woensdag 26 november mogen alle kinderen een schoen meenemen om in de klas te zetten. Op donderdag 4 december moeten de hulppieten van groep 5, 6, 7 en 8 hun surprises in de klas brengen.

Nieuwe openingstijden

nieuwe openingstijden

Vanaf dit schooljaar mogen alle kinderen om 08.20 uur en 12.50 uur naar binnen. De leerkrachten zullen dan bij hun groep staan om de kinderen te verwelkomen. Wanneer er iemand ambulant is (lees: geen groep heeft) zal hij of zij op het plein staan. Mocht u de leerkracht iets willen doorgeven, dan kunt u gerust even naar binnen lopen.

Om 8.30 uur en 13.00 uur zal de bel gaan als teken van het starten van de lessen. Met deze verandering willen wij zorgen voor een nog rustiger inloop en een flitsende start van de dag. Zo wordt de effectieve leertijd nog groter.

Oud papier inzameldagen

oud papier

Ook het komende jaar zorgt OBS De Meander er voor dat er maandelijks een papiercontainer achter de school staat, zodat hier al het oud papier ingezameld kan worden. Dat ruimt lekker op en wij kunnen soms wat extra’s bekostigen van de opbrengsten. De data staan ook vermeld in de agenda, maar voor de volledigheid zetten we ze hier nog even op een rijtje.

De papiercontainer zal in het nieuwe schooljaar op de volgende data achter de school te vinden zijn (dit is altijd van woensdag t/m vrijdag):

3 – 5 september
1 – 3 oktober
5 – 7 november
3 – 5 december
7 – 9 januari
4 – 6 februari
4 – 6 maart
8 – 10 april
3 – 5 juni
1 – 3 juli

Pinksteren

pinkstervoorstelling

Na Pasen en Hemelvaart kunnen we natuurlijk de Pinksteren niet achterwege laten. Dus daarom deze week in de Ouderpraat: Pinksteren.

pinkstervoorstelling

religieuze pinkstervoorstelling met de duif en vurige
tongen boven de apostelen en maria

Na Jezus’ Hemelvaart zaten de apostelen samen met Maria weer bijeen op Sjavoeot, het joodse Wekenfeest zeven weken na Pesach (Pasen). Plotseling was er een gedruis alsof er een hevige wind opstak; er verschenen vurige tongen boven ieders hoofd en ongewild begonnen de apostelen in diverse talen te spreken over de wonderbare werken van de Heer. Deze gebeurtenis staat bekend als de uitstorting van de Heilige Geest, en staat al sinds de vierde eeuw op de christelijke kalender. De datum werd naar analogie van het joodse Wekenfeest bepaald op de vijftigste dag van Pasen – pentèkostos in het Grieks, vandaar: Pinksteren. In Vlaanderen spreekt men wel van Sinksen, een verbastering van het oud-Franse Sinquiesme, waarin eveneens vijftig zit.

In Europa was Pinksteren vooral in de Middeleeuwen een groot feest. In kerken werden duiven losgelaten, blaadjes van pioenrozen werden over de gelovigen uitgestrooid en er werd op klaroenen geblazen. Later is het belang van het feest tijdens diverse concilies (kerkvergaderingen) teruggebracht. In het begin was in de Heilige Geestweek (voorafgaand aan Pinksteren) alle arbeid verboden, vanaf 813 werd dat beperkt tot het begin van die week, terwijl in 1414 alleen de eerste, tweede en derde pinksterdag als rustdagen werden aangemerkt. De Synode van Dordrecht van 1618 haalde daar nog een dag af, al zou op enkele plaatsen de derde dag overleven…

Hoewel Pinksteren met twee dagen nog steeds een belangrijk kerkelijk feest was, hechtte ook de katholieke Kerk er minder gewicht aan door slechts de eerste dag ‘verplicht’ te verklaren. Dit had uiteraard zijn weerslag op de intensiteit van de viering. Pinksteren werd voor velen een wat onbestemd festijn, waaraan uiteenlopende evenementen werden gekoppeld, zoals schuttersfeesten, bedevaarten, processies en kermissen. Verder kent Pinksteren nog steeds enkele restanten van gebruiken die behoorden tot een groot voorjaarsfeest, dat rond Pasen en begin mei zijn climax had.

Waar komt “als Pasen en Pinksteren op één dag vallen” vandaan?

Wie zegt dat iets zal gebeuren “als Pasen en Pinksteren op één dag vallen”, bedoelt dat iets nooit zal gebeuren. Van Dale geeft de variant als Pasen op een vrijdag valt – ook dat betekent ‘nooit’, want Eerste Paasdag valt altijd op een zondag. Een synoniem van deze uitdrukking is “met sint-juttemis”.

Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale vermeldt: “Pasen is het feest ter nagedachtenis aan de kruisiging en opstanding van Jezus en valt – afhankelijk van de maanstand – in maart of april. Pinksteren, het feest waarop de uitstorting van de Heilige Geest wordt gevierd, is vijftig dagen ná Pasen. Het is dus uitgesloten dat beide feesten op één dag vallen en in het verlengde daarvan betekent de uitdrukking ‘nooit’.”

Meikoningin of Pinksterbruid?

pinksterbruid

optocht met pinksterbruid in Schermerhorn

Wat elders de Meikoningin was, was in het oosten de Pinksterbruid en in het westen de Pinksterbloem. Oorspronkelijk waren dit de mooiste meisjes van het dorp of de buurt. De meisjes werden gekroond en met bloemen en sieraden getooid. Andere meisjes droegen haar rond op een burrie of hielden versierde bogen over haar heen tijdens een optocht. In veel plaatsen werd ook een bruiloftskroon over de straat gehangen, die als een tolboom naar beneden viel als iemand eronderdoor wilde lopen zonder te betalen. Het geheel ging gepaard met uitbundige zang en dans.

In de meeste plaatsen verdwenen Pinksterbruiden, net als Meikoninginnen, in de negentiende eeuw.

Lokale feesten

In de Zaanstreek is Pinksterdrie een herinnering aan de overwinning op de Spanjaarden aldaar in 1574. In Purmerend werd dan traditioneel een Bokkiesmarkt gehouden, waarop de bok werd gekocht die het grasveldje bij veel huizen moest korthouden. Maar dankzij de opkomst van grasmaaiers is die markt inmiddels vervangen door een Bokkiesdag, een kroegentocht per fiets waarbij Bockbier wordt geschonken. En op Walcheren gold Pinkster Drie als een dag waarop boerenknechten met paarden in de weer mochten gaan. Scheepswerf De Schelde, lange tijd de grootste werkgever op het eiland, haakte daarop in en vandaar dat dan het Ringrijden zijn hoogtepunt vindt.

In Borne, waar sinds 1980 vanuit meerdere wijken groepjes van tien tot vijftien meisjes van vijf jaar en ouder op Pinksterdag in optocht naar het centrum trekken om daar te dansen, heeft elk groepje nog wel een apart bruidje dat onder bogen loopt, zij wordt Rosa genoemd.

pinksterkroon

de pinksterkroon van Deventer

Een originele vorm van lokale folklore is de Deventer Pinksterkroon. In Deventer bestond, net als elders, de gewoonte om kronen boven de straat te hangen, om er tol mee te kunnen heffen. Vanwege de ‘insolenties’ (brutaalheden) die daarbij bedreven werden, verbood de stedelijke overheid in 1679 de kronen. Volgens de historicus Marc Wingens hebben de stadsbewoners daarop de pinksterkroon vervangen door meibomen. Maar toen in 1704 ook die bomen werden verboden, omdat het bomenbestand erdoor werd aangetast, richtten de bewoners als alternatief staken van zes tot tien meter op, die werden omhangen met hoepels en papieren slingers. Tegenwoordig fungeert de kroon niet meer als gelegenheid voor jongens en meisjes om met elkaar kennis te maken, maar wel wordt er op eerste en tweede Pinksterdag nog steeds de Pinsterkroon gevierd.

Pinkpop

pinkpop

pinkpop 2014

Pinkpop (samentrekking van “Pinksteren” en “popfestival”) wordt al sinds 1970 tijdens Pinksteren georganiseerd en is daarmee het langstlopende jaarlijks terugkerende festival ter wereld. In de loop der jaren is het festival uitgegroeid tot een evenement met meer dan 70.000 bezoekers over het hele weekend. Elk jaar treden er vele verschillende nationale en internationale artiesten en bands op. Dit jaar staan er ook weer een aantal grote namen op het podium, zoals The Rolling Stones, Metallica, John Mayer, Editors, Arctic MonkeysEd Sheeran, Stromae en The Scene.

HAPPY NEW YEAR

Namens het gehele team wil ik u nogmaals het allerbeste wensen toe voor dit nieuwe jaar. Maandagochtend startten wij (ondanks wat miezerregen) traditiegetrouw met het draaien van ‘Happy New Year’ van ABBA. Daarna ontstak juf Sandra prachtig vuurwerk en is iedereen in de gelegenheid gesteld om de beste wensen aan
elkaar over te brengen. De tweede helft van dit schooljaar is dus weer mooi begonnen.

Veel plezier allemaal!

Successen in de zaal

Op 23 december hebben twee teams van OBS De Meander mee gedaan aan het zaalvoetbaltoernooi: meisjes groep 7 en jongens groep 8. Daarbij werd voor het eerst gebruikt gemaakt van onze mooie, nieuwe shirts (met ons logo en dat van onze sponsor autovooru.nl erop).

Meiden

De meiden deden het echt heel goed. Drie van de poulewedstrijden werden gewonnen; tegen de Regenboo 3 (2-0), de Kameleon 3 (4-1) en de Regenboog 4 (1-0). Alleen tegen de Horizon 1 werd gelijk gespeeld: 0-0. Dat werd ook de tegenstander in de superspannende finale. Deze moest uiteindelijk met penalty’s worden beslist. En daar waren de tegenstanders nét iets succevoller: 1-2 voor de Horizon. Maar al met al dus een prachtige tweede plaats voor onze meiden, inclusief de welverdiende beker!

Jongens

En dan de jongens. Ook zij hadden een goede dag. Van de vijf spannende poulewedstrijden wist De Meander J1 er maar liefst vier te winnen! En de andere poulewedstrijd eindigde in een gelijkspel. En nadat vervolgens de nummer 2 – de Marke Boys – met 1-0 verslagen werd, stonden ook onze jongens in de finale.

Deze finale was ook weer een echte “thriller”. De reguliere speeltijd van 8 minuten was niet genoeg om een winnaar op te laten staan, en ook de verlenging van 3 minuten bracht geen kampioen. Pas bij de tweede serie van 3 strafschoppen trokken onze jongens aan ’t kortste eind. En ook dat is met recht een resultaat op trots op te zijn!

Met dank aan de begeleiders, toeschouwers en reporters!

Open ochtend

OBS De Meander

Op dinsdag 21 januari organiseren wij van 9:00 tot 11:00 uur weer een open ochtend voor nieuwe en oriënterende ouders. Tijdens deze ochtend krijgt u allerlei informatie over onze school, ons team en onze leermethode: het circuit. Ook geven we dan een rondleiding door het schoolgebouw, zodat u een goed beeld krijgt van de sfeer en inrichting van onze school.

Voor iedereen

U hoeft zich voor deze open ochtend niet apart aan te melden. Iedereen die geïnteresseerd is, is vanaf 9:00 van harte welkom! En mocht u nog ouders kennen die op zoek zijn naar een school, geef het dan ook aan hen door! Dat geldt natuurlijk ook voor de ouders die al kinderen op school hebben.

Traditie: het Meander kerstdiner

kerst 2013

Jawel. De ene witbaardige goedzak is nog maar koud het land uit of de volgende staat alweer te trappelen om de feestvreugde te vergroten #hohoho. Gelukkig zijn de voorbereidingen voor de kerst alweer gestart op OBS De Meander.

Kerstdiner

Zo hangen op de deuren van de klaslokalen de intekenlijsten voor het kerstdiner alweer klaar. Op deze lijsten kan je noteren wat voor een gerecht je kind meeneemt voor het kerstdiner op school. Wanneer iedereen deze lijst vóór woensdag 11 december invult, dan hebben wij ruim de tijd om alle details verder te organiseren.

Kerstvakantie

En daarnaast staat de kerstvakantie ook alweer bijna voor de deur. De vakantie is dit jaar van 23 december t/m 5 januari. Maar voor het zover is slepen we natuurlijk met z’n allen nog even de spreekwoordelijke laatste loodjes erdoor!

ANWB Streetwise

ANWB Streetwise

Goed meedoen in het verkeer is niet makkelijk. Het is vaak druk en grote mensen letten niet altijd op. En er zijn erg veel fietsen en auto’s. Daarom is het belangrijk dat je zelf goed oplet. Maar wat moet je eigenlijk doen als je oversteekt? En hoe lang duurt het nou voordat een auto stopt? En wist je al dat fietsen met een rugzak veel moeilijker is dan je dacht? En weet jij precies waarom je nog in een autostoeltje moet in de auto?

Om op deze en andere vragen antwoord te geven, komt de ANWB aanstaande maandag (9 december) langs bij OBS De Meander. Die dag staat in het teken van Streetwise: een verkeerseducatieprogramma van de ANWB, voor kinderen op de basisschool. Want goed en verantwoord omgaan met verkeerssituaties leer je maar op één manier: in de praktijk!

Toet toet

Bij groep 1 en 2 staan het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken centraal. Deze lessen worden gegeven in het speellokaal.

Blik & klik

Wat kunnen kinderen zèlf doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten? Bij Blik en klik ligt de nadruk op de actieve verkeersveiligheid voor kinderen in groep 3 en 4. Ze leren veilig oversteken en begrijpen waarom ze in de auto een gordel en kinderzitje moeten gebruiken. Deze lessen worden gegeven in de gymzaal op de Dopheide.

Hallo auto

Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Deze lessen vinden buiten plaats, aan de achterzijde van de school (denk aan warme kleding of een goede winterjas!)

Trapvaardig

Trapvaardig traint de kinderen van groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugtas op. Hiermee bereiden we de kinderen voor op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Deze lessen worden gegeven op het schoolplein en kunnen natuurlijk alleen gevolgd worden als je je fiets bij je hebt!

Wil je meer lezen over ANWB Streetwise en wat je als ouders zelf ook kunt doen om veilig deelnemen aan het verkeer te stimuleren? Kijk dan eens op de website van ANWB Streetwise.

 

Picknicken in de klas?

Picknicken in de klas?

Met z’n allen op een kleedje je bammetjes oppeuzelen en je Fristi opdrinken? Jawel, dat kan alleen op OBS De Meander! Waarom? Omdat de kinderen van groep 1-2 A hun doel hebben bereikt. Net zoals de andere klassen zijn ze druk in de weer geweest met het binnenhalen van positieve beloningen. En zij hebben als eerste klas zoveel positieve beloningen verdiend, dat zij afgelopen woensdag met elkaar een picknick hadden in de klas. Gezellig!!!

Uitslag MR verkiezing bekend

Uitslag MR verkiezing bekend

De stemmen zijn verzameld, gecontroleerd, ontdubbeld, nog eens gecontroleerd en uiteindelijk geteld. En we zijn eruit! De verkiezing voor het nieuwe lid van de MR heeft een winnaar opgeleverd. Of liever, een winnares.

Fennie Zwanepol

Fennie Zwanepol

De opvolger van Mariska Droop wordt Fennie Zwanepol. We zijn blij dat we weer op volle sterkte zijn als MR. De MR bestaat nu uit Simone Koedijk (groep 6), Ingrid Habraken (groep 5), Alita Aalten (groep 5), Remco de Noord (Femke groep 3, Lotte groep 1/2b), Fennie Zwanepol (Remy groep 8, Ramon groep 5, Eyla groep 4) en Maartje van Hardeveld (Geeske groep 4, Imke groep 1/2a). Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het beleid van de school, neem vooral contact met ons op!

Verkiezing nieuw lid MR

verkiezing MR-lid

De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar een nieuw lid. Het geluk wil dat er maar liefst drie enthousiaste kandidaten voor deze plek zijn. En daarom hebben we besloten om via verkiezingen te bepalen wie uiteindelijk in de MR komt. Iedere ouder kan 1x een stem uitbrengen op een kandidaat. Om ervoor te zorgen dat alles eerlijk verloopt, moet u – samen met uw stem – een unieke code opgeven. Deze code ontvangt u deze week op een briefje in de tas van uw kind. Wanneer de verkiezing afgelopen is, worden alle stemmen gecontroleerd en ontdubbeld. De uitslag volgt dan ook via de website.

U kunt stemmen via het onderstaande formulier, vanaf maandag 14 oktober t/m zondag 27 oktober. En wilt u eerst wat meer weten over de kandidaten? Onder het stemformulier vindt u meer informatie over hen. We hopen natuurlijk dat iedereen zijn of haar stem zal uitbrengen. Alvast bedankt!

[yop_poll id=”2″]

De kandidaten

Voor sommigen van jullie zijn het wellicht al bekenden. Voor anderen niet. Daarom stellen de drie kandidaten zich hieronder even kort voor.


Fennie Zwanepol

Fennie Zwanepol

 Fennie Zwanepol

Ik ben Fennie Zwanepol, 47 jaar, moeder van Eyla (groep 4), Ramon (groep 5) en Remy (groep 8) Zoeten en van beroep directeur van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Nieuw en met een frisse blik zijn wij als gezin dit jaar op de Meander gestart. Het actief betrokken zijn bij de school waar onze kinderen vele uren per week vertoeven draagt bij aan het gevoel verbonden te zijn met de school.

Het meedenken in beleid en vormgeving van een school heeft mijn interesse en net als in mijn werk beleef ik veel plezier aan creatief nadenken over zaken die zich aandienen en vragen om een oplossing of besluit. Mijn inhoudelijke achtergrond als klinisch psycholoog kan zeer helpend zijn om mee te denken in de dynamiek die zich in een school afspeelt en waar dilemma’s en tegenstrijdige belangen kunnen spelen. Centraal staat voor mij de doelstelling een veilig en verantwoordelijk leerklimaat creëren en behouden voor alle leerlingen en leerkrachten van de Meander en een plek waar ouders zich gehoord en gezien voelen.


Jamal Malik

Jamal Malik

Jamal Malik

Ik ben Jamal Malik en ik wil graag in de MR omdat ik twee dochters in groep 3 en 1 heb. Ik wil graag meedenken en inspraak hebben over beleid en de ontwikkeling van de school met nieuwe ideeën voor het belang van alle kinderen en de goede naam van De Meander. Ik ben bereid mijn kennis en kwaliteiten te delen met de directie over de onderwerpen en verbetering in het belang voor het goed functioneren van de school.

Als een ouder weet ik wat mijn dochters voelen rondom school, verbetering die nodig is en ben bereid die te delen met de directie en MR leden.


Jolanda Bower

Jolanda Bower

Jolanda Bower

Hallo, mijn naam is Jolanda Bower. Ik ben moeder van 4 kinderen. William zit in groep 4, Gabriel in 2, Caitlin en Sophie zitten bij de Draakjes. Mijn interesse om MR lid te worden ligt in mijn betrokkenheid bij hen en daarmee hun school.

Door inzicht te krijgen in hoe de school werkt, kan ik ook meedenken over en meewerken aan het beleid en de ontwikkeling van de school. Een belangrijk punt daarin is mijn geregelde aanwezigheid op het schoolplein waardoor ik als MR lid ook goed aanspreekbaar ben voor de andere ouders om hun meningen vervolgens mee te kunnen nemen naar de MR.
Door zowel binnen de vergaderingen als daar buiten, naar anderen te luisteren, door terugkoppeling te geven, door mijn ideeën te delen, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren binnen de MR. De school betekent veel voor mij en mijn kinderen en ik zou dan ook graag via de MR structureel betrokken willen zijn.

Meander Theater groep 1/2

Meander Theater

Aanstaande woensdag (16 oktober) is het zover. Dan hebben we ons eerste Meander Theater van dit jaar. En ons theaterseizoen wordt afgetrapt door de kleuters van groep 1/2. Zij zijn al een tijdje druk in de weer met alle voorbereidingen. En het belooft een fantastische voorstelling te worden.

Schminken

De kleuters worden om 18:00 uur op school verwacht voor het schminken en omkleden. De voorstelling begint echter pas om 18:45, dus het is niet de bedoeling dat alle ouders met het complete gezin al vanaf 18:00 uur aanwezig zijn. Als de ouder die de kleuter(s) brengt even een foto wil maken van het omkleden en schminken, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem.

We wensen iedereen nu alvast veel plezier!

Jaarvergadering Ouderraad

Vanavond – maandag 30 september – vindt weer de jaarvergadering van de ouderraad plaats. Tijdens deze vergadering wordt het afgelopen jaar geëvalueerd en wordt onder andere het financiële jaarverslag gepresenteerd. Tevens zal er een nieuwe OR voorzitter gekozen worden. De vergadering start om 20:00 uur op de locatie OBS De Meander.

Klik hier om de agenda te downloaden.

Sportdag 2013

Sportdag 2013

Woensdag 2 oktober is het weer zover: dan organiseren wij onze jaarlijkse sportdag. Ook dit jaar gaan we er natuurlijk weer een gezellige en sportieve dag van maken. En net zoals bij de afgelopen edities zetten we ook dit jaar weer een gevarieerd programma in elkaar. Touwtrekken, zaklopen, korfballen, hoogspringen, verspringen, je kan het zo gek niet bedenken of wij hebben er al aan gedacht.

Locatie

Voor de groepen 1 t/m 3 vindt de sportdag plaats op ons eigen schoolplein. En de groepen 4 t/m 8 zullen zich weer gaan vermaken op het terrein van Atletiekvereniging Altis, aan de Schothorsterlaan. Bekijk onze agenda voor de exacte adresgegevens.

Hulpouders

Dikke pret op de sportdag!

Dikke pret op de sportdag!

Een groot evenement als dit kan alleen een succes worden als voldoende ouders willen helpen met het begeleiden van de groepen. Dus heb je tijd en zin om mee te doen? Meld je dan aan via het contactformulier op deze website. Vergeet dan niet te vermelden of je wilt helpen op het schoolplein of op de Atletiekbaan. En heb je nog vragen? Dan kan je altijd terecht bij de leerkrachten Sander de Vink of Yvonne Hasperhoven.

Kinderpostzegels 2013

Zoveel mogelijk Kinderpostzegels verkopen. Meer dan je buurjongen. Of het nu regent of niet. Dat proberen ruim 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 elk najaar weer. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie bestaat sinds 1948 en is uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Ruim zeventig procent van de scholen doet mee. Meestal komen er zo’n 2,5 miljoen bestellingen binnen die in zes weken door Stichting Kinderpostzegels Nederland worden verwerkt.

Ook online

emoticon_computerAfgelopen jaar was het voor het eerst mogelijk om je postzegels ook online te verkopen. En ook dit jaar biedt de organisatie die mogelijkheid weer via de aparte website www.mijnkinderpostzegelactie.nl. Zodra de actie gestart is, kan je hier een eigen verkooppagina maken, waar je vervolgens je ouders, familie en vrienden naartoe kunt sturen. Meer informatie hierover vind je op de website van kinderpostzegels.

Dit wordt ’n kleurrijk schooljaar

In deze tijd van Facebook en Twitter, tablets en smartphones, is een goede online aanwezigheid essentieel voor een basisschool. En natuurlijk gaan wij graag met onze tijd – én onze leerlingen – mee. We waren daarom ook direct enthousiast toen een groep fanatieke ouders ons benaderde om een nieuwe website voor OBS De Meander te ontwikkelen.

Ouders

Ieder zijn vak! En laten we eerlijk zijn, websites ontwerpen en beheren is niet direct een hoofdvak van ons team. Het afgelopen jaar werd de website dan ook niet goed bijgehouden en werkte hij vaak niet goed. Reden voor een groep ouders om de koppen – en vaardigheden – bij elkaar te steken en hier eens iets aan te gaan doen. En je kijkt nu naar de eerste resultaten van hun inspanningen: een prachtige nieuwe website!

Logo

nieuw logo OBS De Meander

nieuw logo OBS De Meander

Maar dat is nog niet alles. Tijdens het ontwerpen van de nieuwe website hebben ze ook het logo van OBS De Meander onder handen genomen. Want dat kon ook wel wat meer kleur en een moderner jasje gebruiken. En het moet gezegd: we zijn ontzettend trots op ons nieuwe logo. Het ziet er niet alleen prachtig uit, er zit ook een mooi verhaal achter. Zo zie je een “meanderende” weg die naar een silhouet van ons schoolgebouw loopt. Daarachter ligt de toekomst in de vorm van een zon, waarvan de stralen staan voor de 8 “jaren” die leerlingen op onze school doorbrengen. Iedere groep heeft nu dus zijn eigen kleur!

Begin

En dit is nog maar het begin. De komende maanden zal de website langzaam worden uitgebreid met nieuwe functies en onderdelen. En binnenkort zullen we ook actief zijn op facebook, zodat gebruikers daarvan de laatste nieuwtjes en berichten ook via hun “timeline” kunnen volgen. Dat dit allemaal stapje voor stapje gebeurt is niet vreemd, als je bedenkt dat het allemaal avond- en weekendwerk is voor de ouders die erbij betrokken zijn.

Week van de groene voetstappen

De week van de Groene Voetstappen is de Nederlandse versie van de internationale “Green Footprint” actie en is een initiatief van het Klimaatverbond Nederland. Groene voetstappen verzamel je door in de Europese mobiliteitsweek lopend en fietsend naar school te gaan. Zo verdien je stickers en zet je iedere dag een stap richting een gezond klimaat.

Hoe werkt het

Voor elke heen- of terugreis die te voet, per fiets of per step wordt afgelegd spaar je één ‘Groene Voetstap’. In de Europese Mobiliteitsweek is het groen licht voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en bewust autogebruik. Door mee te doen met het verzamelen van ‘Groene Voetstappen’ ontdekken leerlingen en hun ouders dat het niet alleen leuker, gezonder en veiliger is om te voet of per fiets of step naar school te gaan, maar ook beter voor het klimaat.

Meer weten?

Uiteraard dragen wij ook ons groene voetje bij! Daarom is bij OBS De Meander de week van 16 t/m 20 september de “Week van de Groene Voetstappen”. Wil je meer weten over het initiatief? Dan kan je dat vinden op de website www.groenevoetstappen.nl.

De schoolfotograaf komt

Jaja, je zit nog maar koud in de schoolbanken of daar is ’tie alweer: de schoolfotograaf. Dit jaar komt hij op dinsdag 17 september om iedereen weer vast te leggen. Zet deze datum dus in je agenda en zorg dat je er die dag op je best uitziet!

Anne van Wijk

Als ICT-er zorgt Anne ervoor dat alle systemen volop gebruikt kunnen worden door leerlingen en leerkrachten.

 

anne.vanwijk@meerkring.nl

Margreet van der Oest

Margreet van der Oest

Margreet hecht veel belang aan het contact tussen leerkracht en ouders en kinderen. Margreet is in groep 4 en groep 1-2A actief om deze kwaliteit hoog te houden.

margreet.vanderoest@meerkring.nl

Sander de Vink

Meester Sander vangt als leerkracht van groep 6 de leerlingen op in hun persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van PBIS (Positive Behavioral Intervention and Supports) krijgt hij de kinderen positief het schooljaar door.

sander.devink@meerkring.nl

Joop Stas

Naast dat Joop voor zichzelf altijd de uitdaging zoekt, wil hij ervoor zorgen dat ieder kind wordt uitgedaagd om te worden wie het zelf wil zijn.

joop.stas@meerkring.nl