Naar de bieb

De kinderen van groep 3 hebben een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Hier hebben geleerd welke boeken zij kunnen lenen en waar ze deze kunnen vinden.
De kinderen hebben vol enthousiasme meegedaan aan een speurtocht.
Als afsluiter hebben de kinderen een lettersoep gemaakt.
Het was een leuke ochtend!