Taalcircuit

Na de klassikale lessen van taal en spelling is er circuit tijd. Kinderen kiezen zelf in welke werkvorm zij de stof nog meer eigen willen maken. Willen ze herhalen, omdat het best nog lastig was of juist verdiepen, omdat ze denken dat ze meer uitdaging aankunnen? Kiezen ze een werkblad, pluskaart, zelf corrigerend materiaal, een spel op de computer…
Zelf keuzes leren maken, zeker niet altijd makkelijk. In groep 4 bouwen we het rustig op, zodat de kinderen wanneer ze naar de volgende groep gaan, goed weten wat ze kunnen verwachten.