Ska Kinderopvang

Ska Kinderopvang

Binnen ons gebouw werken wij samen met Ska Kinderopvang aan ons kindcentrum. Een doorgaande lijn in onderwijs en opvang vinden wij belangrijk. Het is voor alle aanwezigen belangrijk om op eenzelfde manier te worden opgevangen en binnen een gelijk pedagogisch klimaat te zijn. Het maakt voor de kinderen niet uit of je binnen de school of binnen de opvang bent: je wordt op dezelfde manier benaderd. Binnen ons gebouw ben je welkom vanaf 2 jaar bij onze speelleergroep. En vanaf 4 jaar ben je welkom op de basisschool en de buitenschoolse opvang. Op de speelleergroep en de bso worden de kinderen begeleid door ervaren pedagogisch medewerkers van Ska Kinderopvang.

Speelleergroep ‘de Draakjes’ en bso ‘de Torenkamer’.

Speelleergroep
Op speelleergroep ‘de Draakjes’ van Ska in ons kindcentrum kan je peuter heerlijk met andere kinderen samenspelen. Dat is leuk, en ook leerzaam: bij ‘de Draakjes’ leren kinderen rekening houden met anderen, samenwerken, delen, op hun beurt wachten… We stimuleren kinderen zoveel mogelijk zelf te doen en zelf te ontdekken.

Voorschoolse opvang
Ska Kinderopvang biedt in ons kindcentrum ook voorschoolse opvang. Voor de kinderen van alle basisscholen in Kattenbroek. Je kunt je kind al om 7:30 uur brengen.

Buitenschoolse opvang
Na schooltijd, en in vakanties en op schoolvrije dagen is je kind welkom op de bso van Ska in ons kindcentrum. De pedagogisch werkers zorgen – in overleg met de kinderen zelf – voor een gevarieerd vrijetijdsprogramma dat aansluit op de verschillende leeftijden en interesses van de kinderen.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.ska.nl of bel 033-470 1303.

Brood & Spelen (TSO)

Brood & Spelen

Tussenschoolse opvang

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan bij Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden. Ook wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via de website www.broodspelen.nl. Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-388 26 346 of via de e-mail op meander-amersfoort@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 033 – 258 86 84 of via info@broodspelen.nl.

Over Brood & Spelen

Brood & Spelen is een dynamische organisatie met een vernieuwende kijk op kinderopvang. De organisatie verzorgt tussenschoolse, buitenschoolse en kinderopvang voor kinderen, vanaf hun geboorte tot ze naar de middelbare school gaan. De organisatie is betrokken bij het kind, de ouders, scholen, verenigingen en de wijken eromheen. Brood & Spelen biedt meer dan alleen opvang, door een persoonlijke aanpak en de afwisselende activiteiten op het gebied van In- en Outdoor, Sport- en Spel, Kunst- en Cultuur en Kleuters. Brood & Spelen is inmiddels op meer dan 60 scholen actief.