Ska Kinderopvang

Ska Kinderopvang

Binnen ons gebouw werken wij samen met Ska Kinderopvang aan ons kindcentrum. Een doorgaande lijn in onderwijs en opvang vinden wij belangrijk. Het is voor alle aanwezigen belangrijk om op eenzelfde manier te worden opgevangen en binnen een gelijk pedagogisch klimaat te zijn. Het maakt voor de kinderen niet uit of je binnen de school of binnen de opvang bent: je wordt op dezelfde manier benaderd. Binnen ons gebouw ben je welkom vanaf 2 jaar bij onze speelleergroep. En vanaf 4 jaar ben je welkom op de basisschool en de buitenschoolse opvang. Op de speelleergroep en de bso worden de kinderen begeleid door ervaren pedagogisch medewerkers van Ska Kinderopvang.

Speelleergroep ‘de Draakjes’ en bso ‘de Torenkamer’.

Speelleergroep
Op speelleergroep ‘de Draakjes’ van Ska in ons kindcentrum kan je peuter heerlijk met andere kinderen samenspelen. Dat is leuk, en ook leerzaam: bij ‘de Draakjes’ leren kinderen rekening houden met anderen, samenwerken, delen, op hun beurt wachten… We stimuleren kinderen zoveel mogelijk zelf te doen en zelf te ontdekken.

Voorschoolse opvang
Ska Kinderopvang biedt in ons kindcentrum ook voorschoolse opvang. Voor de kinderen van alle basisscholen in Kattenbroek. Je kunt je kind al om 7:30 uur brengen.

Buitenschoolse opvang
Na schooltijd, en in vakanties en op schoolvrije dagen is je kind welkom op de bso van Ska in ons kindcentrum. De pedagogisch werkers zorgen – in overleg met de kinderen zelf – voor een gevarieerd vrijetijdsprogramma dat aansluit op de verschillende leeftijden en interesses van de kinderen.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.ska.nl of bel 033-470 1303.