Verkiezing nieuw lid MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar een nieuw lid. Het geluk wil dat er maar liefst drie enthousiaste kandidaten voor deze plek zijn. En daarom hebben we besloten om via verkiezingen te bepalen wie uiteindelijk in de MR komt. Iedere ouder kan 1x een stem uitbrengen op een kandidaat. Om ervoor te zorgen dat alles eerlijk verloopt, moet u – samen met uw stem – een unieke code opgeven. Deze code ontvangt u deze week op een briefje in de tas van uw kind. Wanneer de verkiezing afgelopen is, worden alle stemmen gecontroleerd en ontdubbeld. De uitslag volgt dan ook via de website.

U kunt stemmen via het onderstaande formulier, vanaf maandag 14 oktober t/m zondag 27 oktober. En wilt u eerst wat meer weten over de kandidaten? Onder het stemformulier vindt u meer informatie over hen. We hopen natuurlijk dat iedereen zijn of haar stem zal uitbrengen. Alvast bedankt!

[yop_poll id=”2″]

De kandidaten

Voor sommigen van jullie zijn het wellicht al bekenden. Voor anderen niet. Daarom stellen de drie kandidaten zich hieronder even kort voor.


Fennie Zwanepol

Fennie Zwanepol

 Fennie Zwanepol

Ik ben Fennie Zwanepol, 47 jaar, moeder van Eyla (groep 4), Ramon (groep 5) en Remy (groep 8) Zoeten en van beroep directeur van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Nieuw en met een frisse blik zijn wij als gezin dit jaar op de Meander gestart. Het actief betrokken zijn bij de school waar onze kinderen vele uren per week vertoeven draagt bij aan het gevoel verbonden te zijn met de school.

Het meedenken in beleid en vormgeving van een school heeft mijn interesse en net als in mijn werk beleef ik veel plezier aan creatief nadenken over zaken die zich aandienen en vragen om een oplossing of besluit. Mijn inhoudelijke achtergrond als klinisch psycholoog kan zeer helpend zijn om mee te denken in de dynamiek die zich in een school afspeelt en waar dilemma’s en tegenstrijdige belangen kunnen spelen. Centraal staat voor mij de doelstelling een veilig en verantwoordelijk leerklimaat creëren en behouden voor alle leerlingen en leerkrachten van de Meander en een plek waar ouders zich gehoord en gezien voelen.


Jamal Malik

Jamal Malik

Jamal Malik

Ik ben Jamal Malik en ik wil graag in de MR omdat ik twee dochters in groep 3 en 1 heb. Ik wil graag meedenken en inspraak hebben over beleid en de ontwikkeling van de school met nieuwe ideeën voor het belang van alle kinderen en de goede naam van De Meander. Ik ben bereid mijn kennis en kwaliteiten te delen met de directie over de onderwerpen en verbetering in het belang voor het goed functioneren van de school.

Als een ouder weet ik wat mijn dochters voelen rondom school, verbetering die nodig is en ben bereid die te delen met de directie en MR leden.


Jolanda Bower

Jolanda Bower

Jolanda Bower

Hallo, mijn naam is Jolanda Bower. Ik ben moeder van 4 kinderen. William zit in groep 4, Gabriel in 2, Caitlin en Sophie zitten bij de Draakjes. Mijn interesse om MR lid te worden ligt in mijn betrokkenheid bij hen en daarmee hun school.

Door inzicht te krijgen in hoe de school werkt, kan ik ook meedenken over en meewerken aan het beleid en de ontwikkeling van de school. Een belangrijk punt daarin is mijn geregelde aanwezigheid op het schoolplein waardoor ik als MR lid ook goed aanspreekbaar ben voor de andere ouders om hun meningen vervolgens mee te kunnen nemen naar de MR.
Door zowel binnen de vergaderingen als daar buiten, naar anderen te luisteren, door terugkoppeling te geven, door mijn ideeën te delen, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren binnen de MR. De school betekent veel voor mij en mijn kinderen en ik zou dan ook graag via de MR structureel betrokken willen zijn.