Het circuit

Wat is ciruitonderwijs? Hoe verschilt het eigenlijk van andere vormen van basisonderwijs? En wat betekent het precies voor de kinderen?

In het circuitonderwijs worden kinderen gestimuleerd hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

De leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met leerstijl, niveau, tempo en belangstelling. De leerlingen mogen over het algemeen zelf kiezen op welke manier zij bepaalde leerstof willen oefenen. Op deze wijze proberen we tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. We leren immers niet allemaal op dezelfde manier. Afhankelijk van de doelstelling van de les wordt een bepaalde circuitvorm gebruikt. Door deze werkwijze is het mogelijk om kinderen de gelegenheid te bieden eigen voorkeuren te ontwikkelen en ook samen met anderen te leren en te oefenen.

Om een goed beeld te krijgen van het circuitonderwijs bent u van harte welkom bij ons op school. Wanneer u een afspraak maakt kunnen wij u meer informatie geven en de klassen laten zien. Zo ervaart u het circuitonderwijs “live” !

Vanaf de kleuters

Het idee van circuitonderwijs vindt zijn oorsprong in het kleuteronderwijs. Er wordt gewerkt in verschillende hoeken (plak- en knutselhoek, computerhoek, stempelhoek en zo voort). Hier leren de kleuters de beginselen van rekenen en taal.

Van 3 naar 8

De hoeken die de kleuters gebruiken worden doorgetrokken in de hogere groepen. De hoeken veranderen natuurlijk wel. De zandbak wordt de puzzel- en leghoek. Taal wordt aangeboden via werkbladen,

De zandbak wordt de puzzel- en leghoek

Taal wordt aangeboden via werkbladen, boeken, dramamogelijkheden, leghoek, spel en computerhoek.

Van knippen en plakken naar de lashoek

Techniek is een speerpunt bij de Meander. Vanaf groep 5 krijgen kinderen techniekles in circuitvorm.

Eigen leerstijl en tempo…bijspijkeren en ontwikkelen van kennis

In het circuit kunnen de kinderen hun eigen tempo en leerstijl bepalen. Hierdoor leren kinderen effectiever en efficiënter.

De Meander heeft onlangs een certificaat uitgereikt gekregen wegens effectieve deelname aan de door de Circuit Vereniging in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek ontwikkelde leerroute Circuitonderwijs.

Circuitcoördinator

De circuits worden elk jaar geëvalueerd door onze circuitcoördinator. Daarnaast is het team actief betrokken bij het ontwikkelen van de circuits.