Kinderopvang

Hier vindt u meer informatie over voor-  en naschoolse opvang van Ska binnen ons Kindcentrum.

Ska Kinderopvang

Ska Kinderopvang Binnen ons gebouw werken wij samen met Ska Kinderopvang aan ons kindcentrum. Een doorgaande lijn in onderwijs en opvang vinden wij belangrijk. Het is voor alle aanwezigen belangrijk om op eenzelfde manier te …

Brood & Spelen

Brood & Spelen (TSO)

Tussenschoolse opvang Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat …