Nog ruimte?

Wij zijn een school met een groeiend leerlingenaantal. Dit betekent soms dat wij ‘vol’ zitten doordat er veel leerlingen in een jaar zitten. Op dit moment geldt dat voor groep 2. Als u belangstelling heeft voor een plek voor uw zoon/dochter in een ander leerjaar, dan is van tevoren niet direct duidelijk of er plek is. Dit bepalen wij pas na een gesprek met u en informatie die wij ook ontvangen van de toeleverende school. Alles heeft te maken met mogelijke zorg die in een groep zit en de zorg die uw zoon/dochter zou moeten hebben. Wij willen graag iedereen de aandacht geven die hij/zij verdient. Als dat niet lukt moeten wij hier ook eerlijk over zijn. Het is altijd goed om met elkaar hierover in gesprek te zijn.