”Urban Seeds” was op school. De kinderen kregen uitleg over afval gebruik en wat de invloed is op de natuur en onszelf! Er was een spel in de speelzaal en we gingen ook in vol ornaat naar buiten met prikkers en vuilniszakken, op zoek naar afval in de schoolomgeving; we hebben een heleboel gevonden. Het was een leuke en leerzame middag!