Yvette de Kock

Een positieve instelling is voor Yvette de rode draad. Door uit te gaan van het positieve stimuleert ze de motivatie van de kinderen om te leren. Hiervoor creëert ze een veilige omgeving waar iedereen zichzelf mag zijn.

yvette.dekock@meerkring.nl